Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀ TĨNH

(Theo quy định tại Quyết định số 5588/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/3/2018 của Sở LĐTBXH)

         Điều 1. Vị trí, chức năng
         Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Trung tâm) do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
        Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và có tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
         Địa điểm Trung tâm: Trụ sở chính đóng tại xã Thạch Hạ - Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; cơ sở 2 đóng tại xã Thạch Bằng – huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
         Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm
         1. Nhiệm vụ
         1.1. Tổ chức điều dưỡng tập trung cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
         1.2. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa.
         1.3. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng xã hội (Người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa).
        1.4. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng là người bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật; đối tượng lang thang cơ nhỡ.
         1.5. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng những người có nguyện vọng được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm theo nguyên tắc tự nguyện và đóng góp toàn bộ kinh phí cho Trung tâm (đối tượng tự nguyện từ 18 tuổi trở lên, không mắc các bệnh tâm thần kinh).
         1.6. Tiếp nhận và nuôi dưỡng tạm thời đối với các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, đối tượng bảo trợ xã hội (theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ về quy định thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội);
         1.7. Tổ chức hoạt động dịch vụ Điều dưỡng, nghỉ dưỡng... cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ (trừ các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý);
         1.8. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
         1.9. Phục vụ các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu;
         1.10. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
         1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
         2. Quyền hạn
         1. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Luật viên chức và quy định của Chính phủ; tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động; thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội; chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.
         2. Tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.
         3. Thực hiện các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và các văn bản của nhà nước.
         4. Quản lý, khai thác hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo kế hoạch nhà nước giao và tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu, từng bước tự chủ tài chính, xã hội hóa dịch vụ công.
         5. Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
         Điều 3. Tổ chức thực hiện
         Giao Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh xây dựng quy chế làm việc, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan; sắp xếp bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng cơ cấu, chuyên ngành đào tạo, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay521
  • Tháng hiện tại1,637
  • Tổng lượt truy cập1,558,448
VĂN BẢN MỚI

11

Công khai dự toán năm 2022

Thời gian đăng: 06/06/2022

lượt xem: 86 | lượt tải:122

QĐ: 07, 10, 11

Công khai dự toán NSNN

Thời gian đăng: 13/10/2021

lượt xem: 203 | lượt tải:154

QĐ: 8,9, 12

Công khai quyết toán

Thời gian đăng: 13/10/2021

lượt xem: 205 | lượt tải:148

QĐ: 02,03,04,05,06

Công khai dự toán Năm 2021

Thời gian đăng: 13/10/2021

lượt xem: 215 | lượt tải:235

Số 01/QĐ-ĐDNCCBTXH

Quyết định công khai dự toán năm 2021

Thời gian đăng: 13/10/2021

lượt xem: 245 | lượt tải:56
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây